top of page

לדעת ספר

תחילתו של גוף העבודות בצילומים שצילמה בספרייה באוניברסיטת חיפה. היא ראתה במבנה הספרייה את השיכפול וזה התקשר בתודעתה ללבוש המסורתי, הזהה, של נשות העדה, ולמה שנגזר ממנו – אופן המחשבה הזהה, המשמעת וההסתגרות. אמירה היתה רוצה לראות את

הנשים יוצאות ללמוד, משתחררות מן המסגרת האחידה, הכובלת

 לחצו כאן להורדת הסיפור המלא בעברית

 לחצו כאן להורדת הסיפור המלא באנגלית

bottom of page