top of page

שמלה לבנה

השמלה הלבנה, שמופיעה בדיוקן העצמי שלה באחת מעבודותיה הראשונות, מסמלת, בהשאלה מרעיון הקובייה הלבנה, כניסה למקום חדש, מופרד, סגור – חיי הנישואין. מצד אחד התחברות לחתן, לבעל, למשפחה אבל בו זמנית גם התרחקות, הימנעות והיסגרות. "הם חושבים

שצבע לבן הוא צבע טהור", אומרת אמירה, "אבל אני מכירה הרבה נשים שעבורן השמלה הלבנה משמעותה סבל"

בשונה מאותם צילומים ראשונים, בתערוכה זו הצבע השולט הוא שחור. אבל כשם שחקירת הלבן חתרה אל מעבר למוסכמות החברתיות הנראות שלו, כך ניתן לומר, כי בנוכחות של השחור זיאן בודקת גם את העדרו של הצבע הלבן כלומר, את הימצאותו הפוטנציאלית

 לחצו כאן להורדת סיפור התערוכה מאת אוצר שרון פוליאקין

bottom of page